CATEGORIA: Consultoria econòmico-financera

El Pla de Viabilitat Econòmico-Financer

Accés al curs: Per sempre
Descripció del curs

En aquest curs s’explica com completar els apartats dels criteris de valoració de la Línia 2 de la convocatòria Singulars que fan referència a l’anàlisi del model de sostenibilitat econòmica de l’activitat dels projectes;

1. Balanç de situació (inicial i final),

2. Compte de pèrdues i guanys,

3. Pla de tresoreria.