Transparència

missió, visió i valors

La missió d’AmbTu és assessorar, acompanyar i formar les persones de les empreses socials i entitats de l’Economia Social i Solidària en els processos d’obtenció de recursos financers públics i privats (subvencions, ajuts o premis), i en la seva gestió, amb l’objectiu de contribuir a la viabilitat econòmica i financera dels seus projectes i activitats. Conseqüentment, la nostra missió contribueix a optimitzar els recursos públics destinats a obtenir un impacte social positiu. 

La visió d’AmbTu és transformar la societat cap a una basada en les persones i en la justícia global. Per aconseguir-ho, promovem la permanència en el temps d’aquelles empreses i entitats que busquen aquesta transformació.

AmbTu es regeix pels següents valors i principis, necessaris per caminar cap a la consecució d’un sistema econòmic just i sostenible:

Justícia global

Apostem per una justícia encaminada a la creació de les condicions necessàries per aconseguir una societat igualitària, fonamentada sobre una economia ecològica, ecofeminista, democràtica i més justa.

Igualtat de gènere

Exigim un model de societat que qüestioni el sistema heteropatriarcal i les relacions de poder, i que s’allunyi de la divisió sexual del treball en què se sustenta.

Sostenibilitat ambiental, social i econòmica

Afavorim un desenvolupament econòmic vinculat a la sostenibilitat de la vida, tenint en compte així tant els recursos naturals, la qualitat de vida, els drets i les necessitats de les persones, com la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes.

Redistribució de la riquesa

Impulsem iniciatives empresarials orientades al servei de les persones, compromeses amb la comunitat, que creen ocupació digna i distribueixen millor els recursos.

Eficiència i qualitat

Optimitzem els recursos existents a la vegada que oferim el millor servei pel que fa tant a la dimensió tècnica com humana, aportant solucions de manera personalitzada i aportant valor als i les professionals de les empreses socials.

AmbTu, compromesa amb l’Agenda 2030

ods8

AmbTu acompanya els nostres clients perquè, a través dels seus projectes d’elevat impacte social, caminem conjuntament cap a la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU el 2015 i que, en definitiva, pretenen construir un món millor. L’activitat d’AmbTu està focalitzada de manera directa en l’ODS 8, “Treball decent i creixement econòmic”. En concret, en les següents fites:

– Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació

– Donar suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses

– Protegir els Drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots/es els/les treballadors/es, inclosos els/les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb treballs precaris

Formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, un moviment basat en principis i valors, que agrupa més de 4.000 empreses a Catalunya i més d’un milió de persones a tot el món.

Avaluem anualment la nostra entitat mitjançant el balanç social, una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern implementada per la XES. D’aquesta manera fem pública, interna i externament, l’avaluació de la nostra entitat en termes de democràcia, igualtat, compromís ambiental, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional. Pots consultar els resultats del darrer any fent clic sobre la icona!

finançament i col·laboracions

Ajuntament de Barcelona

Programa de Garantia Juvenil del Departament de Treball 

Programa 30 Plus del Departament de Treball 

Projectes Singulars del Departament de Treball

Diputació de Barcelona