Serveis

PROPOSTA DE VALOR

PROXIMITAT + CONFIANÇA

Oferim un servei personalitzat que parteix de l’escolta activa. Acompanyem els nostres clients atenent les necessitats, tant de l’entitat com de les persones que la integren

POTENCIAL + IMPACTE

Analitzem i detectem els projectes i accions transversals de l’entitat que tenen un impacte social positiu i que poden créixer. Potenciem la creativitat i ajudem a materialitzar les idees de futur

CREIXEMENT + SOSTENIBILITAT

Donem suport en el procés d’aconseguir recursos financers i assessorem per fer-ne un ús més eficient. Promovem un creixement sostenible de l’entitat, respectant els ritmes de cadascú

què diuen de nosaltres?

TATA INTI

“Un servei molt important i necessari per a moltes entitats. (…) El més útil és la proximitat, l’escolta activa, la resolució i professionalitat, així com la personalització del servei (el fet de sentir que durant aquestes hores tu, la teva entitat i els teus projectes són importants per a aquesta persona que t’està atenent”)

Tata Inti

Llobregat Block Party

“El més útil: el seguiment personalitzat per comprendre la nostra entitat i projectes. L’ajuda alhora tant de redactar i revisar els projectes com per realitzar els pressupostos dels projectes”

Llobregat Block Party

AMPA Joaquim Ruyra

“Volem agrair la seva atenció, professionalitat i rapidesa en la resposta que ens va donar”

AMPA Joaquim Ruyra (Projecte Escola de Vida)

Feinart

“Molt propers i personalitzat”

Feinart

previous arrow
next arrow

Serveis

Oferim serveis de consultoria, assessorament, formació i planificació estratègica orientats a la captació de recursos financers públics i privats (subvencions, ajuts i licitacions) i a fer-ne una gestió eficient. Adaptem els nostres serveis a les vostres necessitats.

Presentació i gestió de subvencions, ajuts i licitacions

Ajuts i subvencions
 • Planificació i calendarització anual per a la captació de recursos econòmics: us acompanyem en el procés al llarg de tot el cicle. Primer, detectem aquelles necessitats de finançament de l’entitat, així com aquells projectes i activitats subvencionables; dissenyem un calendari anual adaptat a l’entitat que inclou la recerca de fons, acompanyament i assessorament en tot moment a l’hora de desenvolupar, formular, presentar, gestionar i justificar els ajuts i subvencions. L’equip d’AmbTu es converteix en aliat per augmentar la sostenibilitat econòmica i l’impacte social de l’entitat i per la millora de la gestió dels recursos obtinguts.
 • Acompanyament en la gestió d’una convocatòria d’ajuts en concret. Encara que no s’hagi fet una planificació i calendarització anual, també us podem acompanyar en tot el procés de formulació, elaboració del pressupost, tramitació i gestió de tot tipus de subvencions i ajuts públics i privats.
 • Assessorament. Us assessorem puntualment en qualsevol aspecte relacionat amb un ajut o subvenció en qualsevol moment del cicle.
Licitacions
 • Assessorament en la preparació i redacció del projecte tècnic, així com del pressupost, en els processos de licitació amb l’administració pública.
Formació
 • Preparem i realitzem formacions a mida per a entitats i administracions sobre la captació de fons i formulació i gestió de projectes.
 • Elaborem materials didàctics en relació a la gestió de projectes i el cicle de les subvencions i ajuts.

Consultoria, assessorament i formació en l’àmbit de la gestió económica de l’empresa

Consultoria i assessorament en la gestió económico-financera de l’empresa
 • Us acompanyem i assessorem en la vostra planificació de resultats i tresoreria. Us aportem eines útils, senzilles i accessibles per a la gestió de la vostra empresa social (previsions de resultats, previsions de tresoreria, llibres d’IVA, comptabilitat financera, comptabilitat analítica, etc.). Treballem amb vosaltres en la implementació i desenvolupament d’aquestes eines.
Formació econòmico-financera
 • Oferim cursos i serveis formatius adaptats a les necessitats de cada client sobre gestió econòmico-financera de l’empresa. Dissenyem i elaborem materials didàctics relacionats amb la gestió económico-financera i amb l’emprenedoria social, a demanda i personalitzats.
Serveis d’acompanyament en el procés d’emprenedoria social
 • Us acompanyem en els processos d’elaboració del pla de viabilitat econòmic i financer de la vostra entitat social o vinculada a l’àmbit agroalimentari.

Planificació estratègica de l’activitat

Processos
 • Definició dels objectius estratègics de l’entitat o del vostre projecte
 • Elaboració del pla estratègic de l’entitat o projecte
 • Assessorament en el desenvolupament del pla estratègic

clients

Des del 2020, hem acompanyat les activitats i projectes d’aquestes empreses i institucions:

Tens dubtes o consultes?