PROGRAMA 30 PLUS: promou l’ocupació i beneficía’t d’aquest ajut

El programa 30 plus és una línia de subvencions del Servei Català d’Ocupació (SOC), que ofereix ajuts a entitats per la contractació de persones en situació d’atur a partir de 30 anys -preferentment d’entre 30 i 45 anys- i amb baix nivell formatiu, tot afavorint així la seva inserció laboral. El programa ofereix també, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries a les persones contractades per ocupar un determinat lloc de treball.

Inclou aquestes actuacions ocupacionals:

  • Prospecció i assessorament d’empreses.
  • Acompanyament en el procés de contractació i formació.
  • Formació vinculada a un contracte de treball i a les necessitats de la persona participant (durada mínima de 20 hores i un màxim de 100 hores, excepcionalment es podran fer més de 100 hores amb la finalitat d’obtenir un certificat de professionalitat).
  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral (la durada del contracte subvencionat és d’un mínim de 6 mesos i un màxim de 9).

QUI POT PARTICIPAR?

Persones destinatàries

Persones en situació d’atur de 30 anys i més -preferentment d’entre 30 i 45 anys-, amb un baix nivell formatiu, que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball del SOC com a demandants d’ocupació no ocupats, i que compleixin tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball. 

Entitats promotores de les actuacions ocupacionals

Com a promotores de les actuacions ocupacionals poden optar a aquestes subvencions les entitats que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent:

  • Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents i/o vinculades, corresponents als municipis de més de 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona; de més de 40.000 habitants de la de Girona; de més de 30.000 habitants de Tarragona, i de més de 20.000 habitants de les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les entitats jurídiques de creació voluntària que abastin un territori de més de 8.000 habitants.
  • Excepcionalment, també entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, però que abastin un territori supralocal de més de 40.000 habitants a les demarcacions de Barcelona i Girona; de més 30.000 habitants a Tarragona, i de més de 20.000 habitants a Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya.

Entitats contractants

Com a entitats contractants de les persones en situació d’atur, poden ser beneficiàries de les subvencions: les empreses -així definides al dret mercantil-, les persones autònomes, les societats civils privades i les entitats i institucions sense ànim de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats promotores de les actuacions ocupacionals.

(Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat, aquí tens més informació)

AMBTU, PARTICIPANT EN L’EDICIÓ DE 2021 A LA COMARCA DEL GARRAF

AmbTu va ser beneficiària de la subvenció 30 Plus en la convocatòria del 2021, que va impulsar la creació d’un lloc de treball estable a la nostra cooperativa, el de la Karen. En el següent reportatge, promogut pel Consell Comarcal del Garraf, podeu veure la nostra experiència, així com la d’altres empreses que també van obtenir l’ajut per incorporar persones.

Des d’AmbTu us podem ajudar en el procés de sol·licitud i gestió de la subvenció.