El Pla de Viabilitat Econòmico-Financer

En aquest curs s’explica com completar els apartats dels criteris de valoració de la Línia 2 de la convocatòria Singulars que fan referència a l’anàlisi del model de sostenibilitat econòmica de l’activitat dels projectes; 1. Balanç de situació (inicial i final), 2. Compte de pèrdues i guanys, 3. Pla de tresoreria.