Què és el disseny europeu i com abordar els fons europeus?

Per Alessia Palermo, consultora de projectes d’AmbTu

L’Alessia treballa des de l’any 2020 en el sector de la planificació social i, en particular, en projectes internacionals finançats per la Unió Europea. Llicenciada l’any 2019 en Psicologia Social, es va especialitzar immediatament en la redacció, coordinació i desenvolupament de projectes relacionats amb la promoció del benestar i la inclusió de destinataris amb diferents situacions de vulnerabilitat.

El “disseny europeu” és el conjunt d’activitats destinades a la concepció, redacció i presentació de projectes en resposta a una convocatòria emesa en el marc d’un programa europeu. La finalitat del disseny europeu és, doncs, incloure iniciatives i idees desenvolupades per entitats de diferents sectors en el marc del finançament que ofereix la Unió Europea.

Es poden finançar multitud d’activitats, ja que els programes europeus aborden els àmbits més variats, des de la innovació tecnològica fins al voluntariat, des de la intervenció social fins a la sostenibilitat ambiental; per tant, les pròpies realitats beneficiàries poden ser múltiples, des d’entitats del tercer sector i sense ànim de lucre fins a organismes públics o startups.

De fet, la Unió Europea defineix una sèrie de prioritats -com el medi ambient, la innovació, la digitalització- a través de les quals comunica als estats membres i al teixit social els valors que vol representar i la visió de futur de la comunitat europea vol perseguir; d’aquesta manera dirigeix ​​el tall de disseny de les propostes candidates.

Per això, per abordar els projectes europeus és necessari un “paquet” de coneixement format per múltiples elements, entre els quals un bon coneixement del sector de referència, un coneixement de les directrius i objectius de les diferents subvencions europees, una capacitat de recollida i organitzar estímuls i idees relacionades amb el projecte, la capacitat de crear vincles i associacions. Participar en una convocatòria de finançament també implica saber emplenar nombrosos documents requerits per l’entitat finançadora, que seran analitzats i avaluats per escollir si el projecte és digne de finançament. La competència clau, per tant, és poder traduir les idees d’un mateix en un projecte clar i lineal, que expliqui amb detall totes les fases que porten d’una condició problemàtica (actual) a una condició ideal (futura), el resultat de les accions de disseny.

Quins grans programes existeixen i com es financen?

Podem fer una distinció essencial en la part dels fons europeus del Multiannual Financial Framework (MFF) per al període 2021-2027, útil per entendre com abordar i accedir al finançament. De fet, els fons europeus es divideixen en dues grans macrocategories:

  • Els Fons Estructurals (o gestió compartida) són fons gestionats a nivell nacional o regional, acordats entre la Comissió Europea i cada estat membre. Per tant, es reconeixen perquè la convocatòria del projecte és emesa per l’estat o per una entitat regional, que decideix les modalitats de desemborsament dels fons i gestiona la seva distribució.
  • Els Ajuts Directes són, en canvi, fons desemborsats de manera directa i centralitzada per la direcció general de la Comissió Europea. Això vol dir que la transferència de fons es fa sense més passos a les entitats beneficiàries, que després hauran de sol·licitar directament a la CE; a més, els procediments de selecció, adjudicació, control i auditoria els gestiona la CE (o el seu òrgan de representació), no l’estat d’origen de l’organització sol·licitant.

Per tant, entre aquestes dues macrocategories es reconeixen objectius diferents i actors diferents. Els fons (estructurals) de gestió indirecta tenen com a objectiu reduir la bretxa entre les regions europees, assignant així recursos directament als organismes nacionals; els actors, doncs, seran el govern o la regió que gestiona els fons i les entitats locals que sol·licitin beneficiar-se’n mitjançant licitacions específiques. Els fons de gestió directa, en canvi, no veuen intermediaris entre la CE i l’usuari final, que són els únics actors implicats. L’objectiu és que les regions europees cooperin, demanant als entidades destinatarias que estableixin una associació amb almenys dues organitzacions més presents en altres estats membres europeus. L’objectiu final és generar un cercle virtuós en el qual les persones participants puguin aprendre bones pràctiques de treball i tècniques innovadores a través de la cooperació amb altres entitats del territori europeu.

En funció de les prioritats impulsades per la Unió Europea, es distingeixen diferents programes, per exemple en l’àmbit de la recerca i la innovació el programa Horizon Europa, en l’àmbit de l’economia circular el programa Life, en l’àmbit de l’educació i la formació Erasmus, en el camp d’ocupació InvestEU.

Recordeu que des d’AmbTu us podem ajudar a sol·licitar finançament europeu, resoldre dubtes i respondre les vostres preguntes.

Inscriu-te a la propera sessió de formació sobre el disseny europeu que tindrà lloc el proper 29 de setembre en aquest enllaç!