S’obre al setembre la Convocatòria de Projectes Socials de la Fundació “la Caixa”, Catalunya 2023

Després de les vacances d’estiu arriba el darrer trimestre de l’any, i amb ell una de les convocatòries d’ajuts (privats) més esperades per a moltes entitats del país. Es tracta de la Convocatòria de Projectes Socials de la Fundació “la Caixa” que, després dels canvis aplicats en els darrers dos anys, enguany manté la mateixa lògica de la convocatòria 2022 pel que fa tant a l’estructura de la redacció del projecte i de la plataforma virtual (que es va simplificar) com a requisits de presentació. Es tracta d’un ajut que pot arribar a un import de 50.000 euros (modalitat 1) o 100.000 euros (modalitat 2, per a projectes d’especial impacte), per a projectes de 12 mesos de durada. La convocatòria s’obre el 12 de setembre i el termini per entregar les sol·licituds acaba el 5 d’octubre a les 17 h.

Així, si tens un projecte que aborda una problemàtica social i proposa solucions per millorar la qualitat de vida de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, pot ser un projecte elegible a la convocatòria d’aquesta fundació privada, que enguany compta amb un pressupost, per a Catalunya, de 10,5 milions d’euros.

L’objectiu del projecte ha d’anar encaminat a promoure l’autonomia personal, l’atenció a l’envelliment, a la diversitat funcional i la malaltia, o bé a fomentar la inclusió social de persones en situació i/o risc d’exclusió social, amb una atenció especial a la infància, a la joventut i a les seves famílies. La convocatòria també persegueix impulsar accions per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, promoure la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social i impulsar projectes d’acció social focalitzats, principalment, en la prevenció de les addiccions, les violències i el foment de les relacions igualitàries.

Són 7 els principals àmbits d’actuació en què poden encaixar els projectes, tot i que les temàtiques poden estar relacionades entre elles:

  1. Gent gran
  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental
  3. Salut i malaltia
  4. Pobresa i inclusió social
  5. Inserció sociolaboral
  6. Convivència i interculturalitat
  7. Acció social

Si bé tots els requisits per poder participar i optar a la convocatòria, així com els criteris de valoració, els trobareu publicats a les Bases, des d’AmbTu volem facilitar-te alguns consells per ajudar-te a preparar un bon projecte:

  • Planifica la formulació del projecte. Pren-te el teu temps per preparar una bona formulació. Comença amb els temes administratius (revisa si has de demanar cartes de suport, actualitzar documentació a la pàgina web o algun altre tràmit burocràtic que necessiti de dies o fins i tot setmanes en aconseguir-se). Després, determina el temps que necessitaràs per completar cada apartat del projecte i guarda’t espai a l’agenda durant 3-4 setmanes, no ho deixis per a l’última setmana!
  • Dona coherència al projecte. Pren-te el temps necessari per pensar. Relaciona tots els apartats del projecte proporcionant un relat que comenci identificant la problemàtica social a la que el teu projecte vol aportar solucions; continua explicant els objectius del projecte i les activitats concretes que desenvoluparàs per assolir aquests objectius; detalla l’impacte que aconseguiràs, i explica com participaran els col·lectius destinataris, la comunitat i tot l’entorn amb el que es relacionarà el projecte. Calcula i quantifica en el pressupost tot allò que expliquis en el relat.
  • Determina quin impacte aconseguiràs i com el mesuraràs. Els indicadors són clau en qualsevol projecte, ja que recullen en xifres la transformació social que el teu projecte vol aconseguir. Per això ens demanaran com mesurarem aquests indicadors; així, ja des del moment de la planificació del projecte, has de pensar en les eines de medició dels indicadors, de seguiment i d’avaluació que faràs servir, i planificar també un temps per implementar aquestes eines en el decurs del projecte.

Recorda que el projecte serà valorat únicament per allò que has escrit! D’aquí la importància d’una bona formulació que doni resposta a totes les preguntes amb la màxima concreció i planificació. Des d’AmbTu podem assessorar-te en la redacció i formulació d’aquesta i altres convocatòries d’ajuts i subvencions. Consulta’ns aquí!