Els trending topic de les subvencions per al 2024

Per Rebeca Segura, sòcia i consultora de projectes d’AmbTu

La Rebeca porta des del 2011 treballant en l’àmbit de la captació i gestió de fons per al desenvolupament de projectes d’elevat impacte social. Està especialitzada en la planificació estratègica de finançament procedent de subvencions i ajuts públics i privats, així com en la formulació de projectes i la seva gestió tècnica i econòmica.

Els fons Next Generation continuen marcant tendència i definint els objectius prioritaris de les polítiques públiques, com la digitalització, la sostenibilitat ambiental, l’economia de les cures, l’educació i la promoció de l’ocupació.

Les entitats de l’economia social i solidària iniciem un nou cicle anual amb la mirada dirigida cap al finançament dels nostres projectes socials. Projectes que poden rebre un gran impuls econòmic si es troben dins dels sectors prioritaris inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya; és a dir, el pla que articula la distribució dels famosos fons Next Generation. Tot i que no és cap novetat, no està de més que, arribats a final d’any, i després de rebre nombroses preguntes i dubtes al respecte, fem una petita repassada a la repercussió que aquests fons tenen, en la pràctica, sobre el finançament dels projectes que impulsem des de l’àmbit de l’ESS.

En primer lloc, cal recordar que els Next Generation són un fons dotat amb 750.000 milions d’euros que la Comissió Europea va aprovar al juliol de 2020 amb l’objectiu de reactivar les economies dels països membres de la UE després de la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la pandèmia de la COVID. Concretament, a Espanya li van correspondre 140.000 milions d’euros, i va aprovar el PRTR per canalitzar-los entre el 2021 i el 2023 a través de diversos instruments, com inversions, préstecs o subvencions. Fins ara, s’han desemborsat ja 28.000 milions. Recentment, a l’octubre d’aquest any, la Comissió Europea va aprovar l’addenda espanyola de la segona fase d’aquest pla, ampliant aquesta dotació fins als 163.000 milions d’euros, i allargant-ne la mobilització fins al 2026; per tant, mantenint així les prioritats del pla fins a aquesta data. Aproximadament la meitat del fons són préstecs reemborsables, mentre que l’altre meitat són transferències no reemborsables, dins de les quals es troben les convocatòries de subvencions a les quals el conjunt de la ciutadania, el teixit empresarial, administracions i entitats poden optar.

Els àmbits prioritaris

Els sectors clau dels Next Generation, que continuaran marcant les prioritats temàtiques a les convocatòries de subvencions, són la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. Així, un projecte que contribueixi a la consecució d’algun d’aquests quatre grans objectius i que generi impacte en aquests eixos tindrà major facilitat per trobar l’ajuda o subvenció adequada per impulsar-lo, sempre que es compleixin els requisits específics de cada convocatòria.

Alguns exemples de projectes molt enfocats a la consecució d’aquests objectius serien: la digitalització i innovació tecnològica, especialment en la implantació de la intel·ligència artificial i el big data; la promoció de l’economia circular, les energies renovables i l’augment de l’eficiència energètica; la lluita contra la despoblació rural, l’emprenedoria i la promoció de l’educació i de l’ocupació; així com la reducció de la bretxa de gènere i la reorganització del sistema de cures. Tot i que hi ha moltes més àrees incloses dins d’aquests quatre grans eixos, hem volgut fer referència als àmbits temàtics més habituals entre els projectes impulsats per entitats de l’ESS que millor encaixen amb les prioritats del PRTR.

  Altres factors influents en els sectors prioritaris vénen definits per acords globals, com és el cas de l’Agenda 2030, que estableix els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els que Espanya està compromesa, i entre els quals es troben els eixos principals dels Next Generation. Així mateix, cada país determina les seves polítiques prioritàries dins d’aquest marc global, que en el cas d’Espanya estan molt focalitzades actualment en la promoció de la ciència, la tecnologia, la innovació i la digitalització, com a eines clau en la transformació econòmica i social.

  Accés a les convocatòries

  Una altra de les preguntes comunes que sol arribar-nos és com accedir als fons Next Generation. Doncs bé, la manera de sol·licitar una subvenció provinent dels Next Generation no difereix de la manera com accedíem abans a altres convocatòries de subvencions; simplement ara hi ha noves línies de subvencions que es financen des d’aquest fons, i que coexisteixen amb altres fons i altres vies de finançament de les subvencions que ja existien anteriorment. Per exemple, coexisteixen amb altres fons europeus com el Fons Social Europeu (FSE) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), entre d’altres.

  Dins de l’àmbit territorial estatal, podem trobar totes les subvencions publicades per qualsevol de les administracions o entitats públiques de l’estat espanyol en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics. Tot i que aquest canal pot ser una mica feixuc de controlar diàriament, a partir dels Next Generation molts organismes han generat molts canals informatius, guies i recursos per trobar l’ajuda que millor s’adapta a cada projecte i entitat.

  En qualsevol cas, si vols estar al dia és recomanable una monitorització activa, utilitzant, en la mesura del possible, els canals oficials i portals governamentals. Nosaltres et proposem aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya on es poden consultar totes les convocatòries obertes (i tancades) dels fons Next Generation. Un altre consell és recórrer al calendari de subvencions publicat l’any anterior ja que, habitualment, les convocatòries de subvencions són recurrents any rere any.

  Recorda que des d’AmbTu podem ajudar-te a buscar i planificar amb antelació convocatòries que encaixin amb projectes d’elevat impacte que esteu desenvolupant o que voleu impulsar. Alguns dels nostres serveis que poden orientar-vos en aquest sentit són:

  • Guia personalitzada d’ajudes i subvencions: Calendarització anual de convocatòries de subvencions que encaixin amb les activitats realitzades per la vostra entitat, així com amb les vostres necessitats i particularitats concretes. La guia inclou dates previstes, imports sol·licitables, percentatge de cofinançament necessari, un llistat de convocatòries descartades, així com informació molt detallada sobre observacions a tenir en compte.
  • Observatori de finançament: Recerca exhaustiva i personalitzada de subvencions públiques i ajudes privades, la qual s’envia setmanalment mitjançant un butlletí electrònic que conté informació rellevant sobre totes aquelles convocatòries que coincideixen amb els vostres projectes o activitats.